}v۸)8kMȲs=i.mMivz[^DJ$Q%_:w{͑'9; fëǤ^kq uH뱦яpײamVQjX#f M;gag1%vFM#v^0L%qM/<~Hc18E@>6-]WСNl'C"6DZtcu??:jEYmDmPퟩG`ckȗ諈}X$&a}cHqD64N{HI/İ7 I5 c0L`֎$"Krd:B˓ci0MS}WY-lV Z0O*I^&dpM'|(ix&X,lSEqYVU>H+` 6 A9.X@|[1q91ӿ5"\L,v"pp8p(tfk[r͡ٽq%R۠i!0g} 7  '2ϩ(d}uKVFktҦqL~q.2{6)S왛G%ĬrM wpiaIPŷи=9enYHjIÚ0y\M_k0eä.Z`()vJڍNckp ].ui޵DB#ktO \D 4b~ekY&d=),<]"@r}7=Jizer"Z u3MR#w4o4v}x4uj3XK#q"Ѫ҇VK;s+!_PqE} =/6ۼ q$D#z}f%*,n Au3F6at]0)B<֝E~9BC׷o{]1UwB 0OwqLg6%Yo W`C NѺ!gx-@ZL)P%Cԍ;UG -&V[D9vMa2GeE *gN X?fSt~pBC1BÃ44_0T;4l*> [WT3"Xs ҋh?CR(o `Ϭ"LY@&! Aj`חUQ8$+/$nҠL+O05bɨ灻o33\\@LSc#'WMy(Z,i>5?Um^Ǧ\thd:%1QE DIAMϖ OrЩKNc)Șy ZV+XX4p{&~}.# o$ Úoίt9=j7­Qhi >VKA hE?]:<tEs>&0[4/ꫴn%=c;.;b!beӖ9:ϲ(yPW~wG{CVTuXfXd# "_]($0cF[r֪±u=heҧ8*;ԛ>cl1@w7nlKDqe۹;71Akkf}ukc~h:Akk<+zyg0DV8nΗ;ua@fJ uX̶S*,Ε>"+e%!{"L*.i~ݜL5ISY,,Je?80M?֚ _)œoр^O:%r0ixh)ʒI'm˴D}?<rQ BU2I)SY(o ' L< eq!9"ӣaaL1 0C%Ncr}. wO.t3?&'mS3LVe{We_X)$1r6KBdO@4< e*PI!#bzpLbQ#)C*<*PNҖ*dWުFJ+DQm]U;Fn_J!3w ioЂ|?!_SWC[ɣ]Փ#XKϞJr3`ooa댎;Pف8V([Լ)q9x㛒WJڛHӹ亅|R6N Z%129NSI^B|vY[)sjWKw0*6VNEӔu+3陞l&} ;!{. c&e%&DUaBѨ 3RWC؀1fԭq!rh(GD4"$TAh]˥\T.yYK nDI;Q^Q[UO'GNZ Ro( |<<::hFf-.i$g*0~.iQspW`r7% 7vwvr~2jIȚϟ[@ GU ~8I'(s,\/B.f-td~cw:yVycX fu]xrɷ{Fy5r@#-KPyUoyZ;#O;U0{ڃ@ånHKX+hr<7][As3s?F/aIKS矏ka"K4ꩣo+k6~ ؐF/-Ѧc- a%^A{F8 x»l=;4}QpPĖp@ߖԎJ-CX1֖h:` /vףKX!hln46U?dcȎ BQ$*Gr-k~+u0#uy/]1,*E KX1T^jUoXk yk~"]B---[kuKajufXҘ`2}~# X>ܼi"6AOYZ]{ns|x+4،²rMoOr?4V` ګ'[2]JfA'U`|5*Ј wv1U*=&fߝDG6K=N&9DɐE3%;Sy$rt;+cqVب7K7)}. ?]M'Ȥq_W#Eh!3GJ1KhlN gvzcZ}cPwR[x=eju!̋sLr]bAVyuk1*.4_LjMBAP7g W'LTq2;Ss|N^䆢4* 0X+7|\g6w6;Bx<,CSòi\f&gdhzG1@yQ{I'{ːB<ʸ{(VIrtz$smO:TdC71ХS ҽZ!@R-rAW"LZD1R=즮6nuOWwΗ J^A)Vn]=)8f}sjݓ~T:D+ ><3rz_C\8 fݤ26oD0ͯ6UPE:u;B2z/B@/s/r^g}澯>=S SQ3-34*_ȿA٨ؗ]r_5{_yo6F$~ :"S+DY޻rjsݢϴ|oڨ/|&Z=?F;& UMgk

 WomanSpirit (Wolf Creek, OR) WomanSpirit was produced by Ruth and Jean Mountaingrove with the assistance of many "Spirited Women Helpers." WomanSpirit is a rich account of women's lives on the west coast and beyond. In this issue: writings and pictures from the WomanSpirit tribal gathering, lots of poetry and letters, artwork by women, stories of birth, birthdays and harvest, a review of Anne Sexton's book The Awful Rowing Toward God.

 

Title

City, State

First Issue

Last Issue

W.E.B. Newsletter

Vol. 1, No. 1

(1981)

(1982)

Waage, die

Germany

Vol. 18, No. 3

(1979)

Wahine Times

Kailua, HI

Fall

(1976)

Water Tunnel, The

State College, PA

Feb

(1971)

Waterwheel

Silverspring, MD

Vol. 2, No. 4

(1989-90)

Vol. 3, No. 2

(1990)

WAVAW (Women Against Violence Against Women, Los Angeles)

Los Angeles, CA

No. 5-6

(1978)

Wavelength

Seattle, WA

No. 2

(1985)

Web of Crones

Vancouver, British Columbia

Fall

(1987)

Web, The

Portland, OR

Vol. 1, No. 5

(1986)

Vol. 1, No. 8

(1986)

West East Bag

Seattle, WA

Sept

(1972)

Westways

Los Angeles, CA

Vol. 69, No. 8

(1977)

What She Wants

Cleveland Heights, OH

Vol. 6, No. 4

(1978)

Vol. 9, No. 10

(1982)

WHO Farm

Corvallis, OR

May

(1983)

Whole Woman Catalog, The

Portsmouth, NH

Vol. 1,

(1971)

Whole, The

State College, PA

No. 3

(1971)

Wicce

Philadelphia, PA

No. 4

(1975)

Wildfire

Spokane, WA

Vol. 1, No. 2

(1985)

Vol. 1, No. 3-4

(1986)

WIN

Rifton, NY

Vol. 11, No. 22

(1975)

Wisconsin Womyn's Land Coop Newsletter

Norwalk, WI

Fall-Winter

(1983)

(1989)

Wisconsin Womyn's Land/Doe Farm

Norwalk, WI

Spring

(1984)

Wisdom's Herald

Philadelphia, PA

Vol. 1, No. 1

(1990)

Vol. 1, No. 3-4

(1990)

Wise Woman, The

Sacramento, CA

Vol. 1, No. 4

(1980)

Vol. 5, No. 1

(1984)

Wise, The

Sacramento, CA

No. 1

(1989)

No. 2

(1990)

Witch & the Barefoot Doctor, The

Woodstock, NY

No. 4

(1979)

No. 8

(1981)

Woman of Power

Cambridge, MA

No. 1

(1986)

No. 3-4

(1986)

Woman of Power

Cambridge, MA

No. 6

(1987)

No. 12

(1989)

Woman of Power

Cambridge, MA

No. 15

(1990)

Woman of Power

Cambridge, MA

No. 20

(1991)

Woman Rising

Phoenix, AZ

Vol. 1, No. 1

(1976)

Vol. 3, No. 1

(1978)

Woman to Woman

Lake Charles, LA

Vol. 1, No. 7

(1982)

Vol. 2, No. 7

(1983)

Woman's Building, The

Los Angeles, CA

March

(1980)

Woman's Choice

Berkeley, CA

No. 5

(1979)

Woman's Paper, The

San Jose, CA

Vol. 3, No. 2

(1976)

Woman's Place Newsletter

Portland, OR

Nov

(1975)

April

(1979)

Woman's Place Newsletter

Portland, OR

May

(1979)

Jan

(1980)

Woman's Place Newsletter

Portland, OR

Feb

(1980)

Aug

(1980)

Woman's Place Newsletter

Portland, OR

Sept

(1981)

Feb

(1981)

Woman's Place Newsletter

Portland, OR

April

(1981)

Aug

(1981)

Woman's Place Newsletter

Portland, OR

Sept

(1981)

March

(1982)

Woman's Place Newsletter

Portland, OR

May

(1982)

Dec

(1982)

Woman's Place, A

Brooklyn, NY

Feb

(1977)

Nov

(1977)

WomaNews

Gainesville, FL

Vol. 3, No. 7

(1977)

Vol. 3, No. 9

(1978)

WomaNews

New York, NY

Vol. 1, No. 2

(1980)

Vol. 1, No. 9

(1980)

WomaNews

New York, NY

Vol. 1, No. 10

(1980)

Vol. 2, No. 5

(1981)

WomaNews

New York, NY

Vol. 2, No. 6

(1981)

Vol. 2, No. 10

(1981)

WomaNews

New York, NY

Vol. 3, No. 1

(1981)

Vol. 4, No. 3-4

(1983)

WomaNews

New York, NY

Vol. 5, No. 4

(1984)

Vol. 7, No. 8

(1986)

Womankind

Indianapolis, IN

Vol. 1, No. 1

(1977)

Vol. 2, No. 7

(1979)

Womankind

Indianapolis, IN

Vol. 2, No. 8

(1979)

Vol.. 2, No. 13

(1980)

Womankind

Indianapolis, IN

Vol. 2, No. 14

(1980)

Vol. 4, No. 21

(1982)

Womankind

Detroit, MI

Vol. 1, No. 1

(1971)ca

WomaNotes (Humboldt State Univ.)

Arcata, CA

March

(1987)

April

(1991)

Woman's Place, A

Athol, NY

May

(1977)

Womansong

Fulford Harbor, British Columbia

No. 1

(1977)

No. 2

(1978)

Womansphere

Washington, DC

Vol. 1, No. 2

(1975)

Womanspirit

Wolf Creek, OR

Vol. 1, No. 1

(1974)

Womanspirit

Wolf Creek, OR

Vol. 1, No. 3

(1975)

No. 5

(1975)

Womanspirit

Wolf Creek, OR

No. 6

(1975)

No. 23

(1980)

Womantide

Moss Landing, CA

Vol. 1, No. 1

(1975)

Women

Lenox, MA

Vol. 5, No. 2

(1976)

Vol. 6, No. 1

(1977)

Women & Art

New York, NY

Summer-Fall

(1972)

Women & Film

Santa Monica, CA

No. 1

(1972)

No. 2

(1972)

Women Acting for Nuclear Disarmament

Auckland, NZ

May

(1985)

Women Against Pornography Newsreport

New York, NY

Dec-Jan

(no date)

Spring

(1982)

Women Against Violence in Pornography and Media

Berkeley, CA

Vol. 1, No. 3

(1977)

Vol. 4, No. 2

(1980)

Women Against Violence in Pornography and Media

Berkeley, CA

Vol. 5, No. 4

(1980)

Vol. 7, No. 6

(1983)

Women Against Violence in Pornography and Media

Berkeley, CA

Vol. 1, No. 2

(1977)

Women For Life on Earth

Somerset, England

Summer

(1982)

Autumn

(1984)

Women For Life on Earth

Somerset, England

Winter

(1984)

Winter

(1985)

Women for Racial and Economic Equality

Vol. 15, No. 1

(1990)

Women in Distribution

Washington, DC

Spring

(1976)

Women in Libraries

Slingelands, NY

Vol. 6, No. 2

(1976)

Women In Transition

Ashland, OR

(1983)ca

Women in Unison

Salem, OR

Vol. 3, No. 1

(1989)

Women Library Workers

San Francisco, CA

, Sept

(1985)

Jan

(1986)

Women Library Workers Journal

Berkeley, CA

Vol. 5, No. 3

(1980)

Women New York

New York, NY

Vol. 1, No. 5

(1976)

Vol. 5, No. 1

(1981)

Women of Ukiah

Ukiah, CA

May

(1980)

June

(1980)

Women on Land

Grants Pass, OR

Nov

(1981)

Women Spirit Rising

Costa Mesa, CA

Vol. 2, No. 5

(1990)

Women Writing

New York, NY

Vol. 1, No. 4

(1975)

Women's Center Newsletter

Ithaca, NY

April

(1976)ca

Women's Center Newsletter

Sacramento, CA

March

(1977)

June

(1977)

Women's Center Review

Coeur d'Alene, ID

Vol. 1, No. 1

-1982

Women's Collection Newsletter

Evanston, IL

No. 6

(1978)

No. 14

(1988)

Women's Foundation Newsletter

San Francisco, CA

Vol. 3, No. 3

(1984)

Women's Information Bureau Newsletter

Allendale, MI

Vol. 2, No. 2

(1978)

Women's Liberation

Moorestown, NJ

April

(1971)

Women's Network

Bronx, NY

Vol. 1, No. 1

(1977)

Women's News Journal, The

San Rafael, CA

Vol. 4, No. 3

(1975)

Vol. 4, No. 5

(1975)

Women's Opportunity Center

Grants Pass, OR

Winter

no date

Spring

(1981)

Women's Page, The

San Francisco, CA

No. 5

(1971)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 1, No. 2

(1971)

Vol. 2, No. 4

(1972)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 2, No. 5

(1972)

Vol. 3, No. 1

(1973)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 3, No. 2

(1972)

Vol. 3, No. 7

(1973)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 3, No. 8

(1973)

Vol. 4, No. 4

(1974)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 4, No. 5

(1975)

Vol. 5, No. 8

(1975)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 5, No. 4

(1975)

Vol. 5, No. 8

(1975)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 6, No. 1

(1976)

Vol. 6, No. 4

(1976)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 6, No. 5

(1976)

Vol. 7, No. 2

(1977)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 7, No. 3

(1977)

Vol. 7, No. 6

(1977)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 8, No. 1

(1978)

Vol. 9, No. 2

(1979)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 9, No. 3

-1979

Vol. 10, No. 5

(1980)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 11, No. 1

(1981)

Vol. 11, No. 4

(1981)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 11, No. 5

(1981)

Vol. 12, No. 2

(1982)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 12, No. 3

(1982)

Vol. 12, No. 6

(1983)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 13, No. 4

(1983)

Vol. 14, No. 5

(1984)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 15, No. 2

(1985)

Vol. 16, No. 4

(1986)

Women's Press --name changed to Womyn's Press (Vol. 17 No. 5)

Eugene, OR

Vol. 16, No. 5

(1986)

Vol. 18, No. 1

(1988)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 18, No. 2

(1988)

Vol. 19, No. 2

(1989)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 19, No. 3

(1989)

Vol. 20, No. 2

(1990)

Women's Press

Eugene, OR

Vol. 20, No. 3

(1990)

Vol. 20, No. 6

(1990)

Women's Rights Report (ACLU)

Richmond, VA

Vol. 2, No. 1

(1980)

Vol. 3, No. 1

(1981)

Women's Studies in Wisconsin Who's Who

Madison, WI

Sept

(1980)

April

(1982)

Women's Studies Review

Columbus, OH

Vol. 2, No. 1

(1980)

Women's Theological Center

Boston, MA

Vol. 1, No. 3

(1985)

Vol. 3, No. 1

(1985)

Women's Voice

Detroit, MI

Vol. 1, No. 2

(1982)

Vol. 1, No. 8

(1982)

Women's Voice

Detroit, MI

Vol. 1, No. 9

(1982)

Vol. 3, No. 1

(1984)

Women's Voice

Detroit, MI

Vol. 3, No. 2

(1984)

Vol. 3, No. 8

(1985)

Women's Voice

Detroit, MI

Vol. 4, No. 1

(1985)

Vol. 4, No. 2

(1985)

Women's Agenda

New York, NY

Vol. 1, No. 1

(1976)

Women's Art Center Newsletter

San Francisco, CA

Sept

(1975)

Winter

(1976)

Women's Center, The

Philiadelphia, PA

April

(1971)

May

(1971)

Women's Center, The

Oregon City, OR

Vol. 2, No. 1

(1981)

Women's Community News

Bakersfield, CA

Vol. 2, No. 12

(1987)

Women's Encampment for a Future of Peace and Justice

Binghampton, NY

April

(1986)

Women's Information and Referral Centre

Montreal, Quebec

Dec

(1978)

Women's Newspaper

London, England

No. 1

(1971)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 26, No. 5

(1932)

Vol. 27, No. 1

(1933)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 27, No. 3

(1933)

Vol. 28, No. 1

(1934)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 28, No. 2

(1934)

Vol. 28, No. 5

(1934)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 28, No. 11

(1934)

Vol. 29, No. 3

(1955)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 29, No. 4

(1935

Vol. 29, No. 7

(1935)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 29, No. 8

(1935)

Vol. 32, No. 5

(1938)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 32, No. 6

(1938)

Vol. 34, No. 3

(1940)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 34, No. 4

(1940)

Vol. 34, No. 8

(1940)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 34, No. 9

(1940)

Vol. 35, No. 9

(1941)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 35, No. 10

(1941)

Vol. 36, No. 6

(1942)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 36, No. 7

(1942)

Vol. 36, No. 11

(1942)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 40, No. 1

(1946)

Vol. 40, No. 6

(1946)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 40, No. 7

(1946)

Vol. 41, No. 2

(1947)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 41, No. 3

(1947)

Vol. 41, No. 5

(1947)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 41, No. 6

(1947)

Vol. 42, No. 1

(1948)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 42, No. 2

(1948)

Vol. 42, No. 7

(1948)

Women's Press (YWCA)

New York, NY

Vol. 42, No. 8

(1948)

Vol. 42, No. 9

(1948)

Women's Review of Books

Wellesley, MA

Vol. 6, No. 8

(1989)

Vol. 9, No . 1

(1991)

Women's Studies Newsletter

Old Westbury, NY

No. 1

(1972)

Vol. 4 No. 3

(1976)

Women's Studies Newsletter

Old Westbury, NY

Vol. 4, No. 4

(1976)

Vol. 8, No. 2

(1980)

Women's Studies Newsletter

Old Westbury, NY

Vol. 8, No. 3

(1980)

Vol. 9, No. 1

(1981)

Women's Voices

Santa Rosa, CA

No. 91

(1989)

No. 94

(1989)

WomenWise

Concord, NH

Vol. 5, No. 2

(1982)

Womyn's Braille Press

Minneapolis, MN

Vol. 4, No. 2

(1985)

Vol. 5, No. 3

(1986)

Womynlovers

Oakland, CA

Vol. 1, No. 1

(1981)

Vol. 2, No. 1

(1985)

World Sisters

San Bruno, CA

Vol. 1, No. 1

(1986)

Write On, Sister!

Sacramento, CA

March

(1976)

Feb

(1977)

}v۸)8kMȲs=i.mMivz[^DJ$Q%_:w{͑'9; fëǤ^kq uH뱦яpײamVQjX#f M;gag1%vFM#v^0L%qM/<~Hc18E@>6-]WСNl'C"6DZtcu??:jEYmDmPퟩG`ckȗ諈}X$&a}cHqD64N{HI/İ7 I5 c0L`֎$"Krd:B˓ci0MS}WY-lV Z0O*I^&dpM'|(ix&X,lSEqYVU>H+` 6 A9.X@|[1q91ӿ5"\L,v"pp8p(tfk[r͡ٽq%R۠i!0g} 7  '2ϩ(d}uKVFktҦqL~q.2{6)S왛G%ĬrM wpiaIPŷи=9enYHjIÚ0y\M_k0eä.Z`()vJڍNckp ].ui޵DB#ktO \D 4b~ekY&d=),<]"@r}7=Jizer"Z u3MR#w4o4v}x4uj3XK#q"Ѫ҇VK;s+!_PqE} =/6ۼ q$D#z}f%*,n Au3F6at]0)B<֝E~9BC׷o{]1UwB 0OwqLg6%Yo W`C NѺ!gx-@ZL)P%Cԍ;UG -&V[D9vMa2GeE *gN X?fSt~pBC1BÃ44_0T;4l*> [WT3"Xs ҋh?CR(o `Ϭ"LY@&! Aj`חUQ8$+/$nҠL+O05bɨ灻o33\\@LSc#'WMy(Z,i>5?Um^Ǧ\thd:%1QE DIAMϖ OrЩKNc)Șy ZV+XX4p{&~}.# o$ Úoίt9=j7­Qhi >VKA hE?]:<tEs>&0[4/ꫴn%=c;.;b!beӖ9:ϲ(yPW~wG{CVTuXfXd# "_]($0cF[r֪±u=heҧ8*;ԛ>cl1@w7nlKDqe۹;71Akkf}ukc~h:Akk<+zyg0DV8nΗ;ua@fJ uX̶S*,Ε>"+e%!{"L*.i~ݜL5ISY,,Je?80M?֚ _)œoр^O:%r0ixh)ʒI'm˴D}?<rQ BU2I)SY(o ' L< eq!9"ӣaaL1 0C%Ncr}. wO.t3?&'mS3LVe{We_X)$1r6KBdO@4< e*PI!#bzpLbQ#)C*<*PNҖ*dWުFJ+DQm]U;Fn_J!3w ioЂ|?!_SWC[ɣ]Փ#XKϞJr3`ooa댎;Pف8V([Լ)q9x㛒WJڛHӹ亅|R6N Z%129NSI^B|vY[)sjWKw0*6VNEӔu+3陞l&} ;!{. c&e%&DUaBѨ 3RWC؀1fԭq!rh(GD4"$TAh]˥\T.yYK nDI;Q^Q[UO'GNZ Ro( |<<::hFf-.i$g*0~.iQspW`r7% 7vwvr~2jIȚϟ[@ GU ~8I'(s,\/B.f-td~cw:yVycX fu]xrɷ{Fy5r@#-KPyUoyZ;#O;U0{ڃ@ånHKX+hr<7][As3s?F/aIKS矏ka"K4ꩣo+k6~ ؐF/-Ѧc- a%^A{F8 x»l=;4}QpPĖp@ߖԎJ-CX1֖h:` /vףKX!hln46U?dcȎ BQ$*Gr-k~+u0#uy/]1,*E KX1T^jUoXk yk~"]B---[kuKajufXҘ`2}~# X>ܼi"6AOYZ]{ns|x+4،²rMoOr?4V` ګ'[2]JfA'U`|5*Ј wv1U*=&fߝDG6K=N&9DɐE3%;Sy$rt;+cqVب7K7)}. ?]M'Ȥq_W#Eh!3GJ1KhlN gvzcZ}cPwR[x=eju!̋sLr]bAVyuk1*.4_LjMBAP7g W'LTq2;Ss|N^䆢4* 0X+7|\g6w6;Bx<,CSòi\f&gdhzG1@yQ{I'{ːB<ʸ{(VIrtz$smO:TdC71ХS ҽZ!@R-rAW"LZD1R=즮6nuOWwΗ J^A)Vn]=)8f}sjݓ~T:D+ ><3rz_C\8 fݤ26oD0ͯ6UPE:u;B2z/B@/s/r^g}澯>=S SQ3-34*_ȿA٨ؗ]r_5{_yo6F$~ :"S+DY޻rjsݢϴ|oڨ/|&Z=?F;& UMgk

http://libweb.uoregon.edu/speccoll/mss/lesbianper/titleletterw.html