}v۸)8kMȲs=i.mM6I;%V"(ҙ,ߓn8vI$^@@5^uqLhk,0Qk8w-k8ֆk5Ύ5nր۴}}Sbi$X4knd_w44C4v;3̓ɜ˻.< -63 q7vg ڍjG(EܒyM̘'vtFR`A94H?b]=NDq-Ɯn̄E=xl'"澕 Ζ"8]cYO{вKtDI_ _mDqG#h硯x<D9=6wm[h nCNćEjҍD*/ S?S&`>"-K:t9;Y 0rX[(AaX &" 1#]hnz!V/FEŽzD6/gj={,uzgA`Qܪ& FkR%L1X>e"<v%$|IZO' QqψݪDdj~VfK4i PuaFPoCh8|Xy? 26@O*5B; 3)͊Xqx4Z;L0`Tfjqo.~8j_q~~}e?.ߝUW#efZ8Z\ o\8|e[~|L_=;c꿏ƽѻ^n~xNn9φkֽw{ۯNbqstG)BhIy5 zbmt`4'X1Bx{쎠QsAݿ B]_ d};,Von_uo}8mlE|ucǦ{1~{dbh$?>j}N\>_ HncpTe T'i>i-§ ` ;jU]ȓJRW$څ1jSI5fE5 d +  cQ\|riVCGvΪLpEm v\ύǏƠfP 8hjt.rsPw;8y~M8:@-޸mP 4wI B׾ AFsTepV MvmEaЋ*# L7gn)6;$= \q`'AdžB-!$K۫e{"Q~Q' kFt_l{m<.Ĵz7E?Q<z>C46qWlFq63"' U\Lj8m`<g&yRMF4Wv@ -P'lw6} `8ПșEO+%<߱2vOԳ] Ue+}5{RS:fH#4<hY&%MGBfҤ*BQ"~ CuP㦙*a, -h0كcA/cBɞ3`: FT$=pJ^EPD_7Tth_9W)*xV4Xi<OI8rX#)-fv?-qUVB.p(XAy!wr5ef>Bb+h\<Юv#n״&sR<*.K9ҤN a9K?Z ᄆb ihn@nզjߡ%9U'4sNܺTELA QBw^mIf1/r坬]!gX +炛.)̾A>c@$@4~YQh<=`2ZR݋h?Q2NޟAdhYC0դrk84јLX0Q_W$ (J~k ؼ>/0[ӦLt뇘&tJb@ <_-9P6_A c8&9"c5v4j 0WBiͿV=0lJ`(8k=:~[ABy^87Gӣ-?.}#0.Y:}[g4=-t?G2؊vDeN/pZҺ9H (.;b!-zugQǡy$pR{k cIzNi@·,xSyRWrIQE<; 8,5cdۅR@r;žCvt_]%0*cuG{3y0l(uf0h`[̧_&}#2ɤt<Xokfc=/lEs-TM;@e fW6_zgIe7N茱 ݸOh~R|ú9_姈13Աb1Odʐn8Wx(3tt*0 yws0$M*i"1D+e az4M 5BR'cRߙo%xj!U%M)rl2UOtY-EcuKV=û *Y.ZI [\蒽=AX.*A\\J*)1Ce* >A5d=.a񜧕ab,.d>@d3,:LS)ajL]N049)b崻)W 6UYcep)?:( ;%A>OFAu䐑pvagB}cɌbQ#)!] T' gUz;R'Xc[W}N<Έ-Ùy\T&)-W3̻Ʉ5N$MT SwOK)]0U)3erN4A}1@dZϸ]7.r?kv}?yKszqtkvZ=ٓY)cPNz2 ͒Vt?lqڙہV([)irx盒WJޛH9$RVN Z%12ANS^Z)$Y| LgK`T\=h ~G}h =ݝhC 賚o"UW^(8Kt2rA/ER/Wb1ȨIK9Vyj>WpK XN /U.q(ORh$}u*7-OWk^uvc to7\{M t]+|o\Ʊks3ў1__{ Kj_?|\ _QO/[^[4ziy6E͎m/P+.W :}ޣ5*Ɓli| ~pPĖoKj3q%HԊx`jWK{ 4%X}*{ =j,蒡5Vq}`6;ms/>#.u&={ёDK:O8`1ތ]uS?ye %}*UV-IHESwCTв6=i*n=2!`hz4)J\dCR:gNc i6}3SSd2pH1~ƩXt#o 󌽌qJ1͈Di%9Z!eiAY˘?^{9:аm:7,AS@SQ3134*UȿE٨ؗ]v_5_yo6AkUF"y,Lh9EnQZG_mArv>zw|px?ߞ yr}坏.[xAl

 Sisterhood Is Powerful! (Louisville, KY) In this issue: Bernadette Devlin speaks at Western Kentucky University, book reviews, "A Closer Look at Nancy Drew", the "Things for Men to do:" page, tenant's rights, list of free U. classes for Spring Semester, 1971: macrobiotic goods, guitar, printing for revolutionaries, radical politics, textiles, political stimulation.

 

Title

City, State

First Issue

Last Issue

Sacramento Women's Center & Booktore Newsletter

Sacramento, CA

Vol. 2, No. 2

(1974)

Sage Woman

Santa Cruz, CA

Vol. 1, No. 1

(1986)

Vol. 1, No. 4

(1987)

Sage Woman

Santa Cruz, CA

Vol. 2, No. 6

(1988)

Vol. 3, No. 9

(1989)

Sage Woman

Santa Cruz, CA

Vol. 3, No. 11

(1989)

Sage-Femme

Gainesville, FL

Vol. 1, No. 1

(1977)

San Francisco Women's Centers Newsletter

San Francisco, CA

Sept

(1979)

July

(1980)

San Francisco Women's Switchboard and Women's Centers

San Francisco, CA

May

(1978)

Aug

(1979)

Sapphire Matrix Voice

Hilo, HI

Vol. 2, No. 3

(1983)

Vol. 2, No. 4

(1983)

Schlangenbrut

Koln, Germany

No. 1

(1983)

Scribe

Portland, OR

Vol. 1, No. 29

(1972)

Search

Westfield, NJ

No. 1

(1982)

Second Wave, The

Boston, MA

Vol. 1, No. 4

(1972)

Vol. 4, No. 1

(1975)

Second Wave, The

Boston, MA

Vol. 4, No. 3

(1976)

Vol. 5, No. 2

(1978)

Second Wave, The

Boston, MA

Vol. 5, No. 3

(1979)

Vol. 6, No. 1.5

(1983)

Senior Views

Grants Pass, OR

Vol. 1, No. 1

(1984)

Sequel

London, England

(1983)ca

Siskiyou Country

Cave Junction, OR

No. 16

(1985)

No. 23

(1986)

Sister

Los Angeles, CA

Vol. 4, No. 5

(1973)

Vol. 6, No. 1

(1975)

Sister

Los Angeles, CA

Vol. 6, No. 3

(1975)

Vol. 6, No. 7

(1976)

Sister

Los Angeles, CA

Vol. 6, No. 8

(1976)

Vol. 7, No. 2

(1976)

Sister

Los Angeles, CA

Vol. 8, No. 1

(1977)

Vol. 9, No. 1

(1978)

Sister

Los Angeles, CA

Vol. 9, No. 2

(1978)

Vol. 10 , No. 2

(1979)

Sister

Los Angeles, CA

Vol. 10, No. 3

(1979)

Vol. 10, No. 4

(1979)

Sister Advocate

Oklahoma City, OK

Vol. 4, No. 7

(1978)

Vol. 5, No. 7

(1979)

Sister Courage

Alston, MA

Vol. 1, No. 1

(1975)

Vol. 1, No. 9

(1976)

Sisterhood is Powerful

Louisville, KY

Vol. 1, No. 4

(1971)

Sisters United

Galena, KS

Sept-Oct

(1979)

Vol. 20, No. 3

(1980)

Sisters United

Galena, KS

Vol. 20, No. 4

(1980)

Vol. 20, No. 12

(1981)

Sisters United

Galena, KS

Vol. 20, No. 13

(1981)

Vol. 20, No. 16

(1982)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 1, No. 8

(1976)

Vol. 6, No. 9

(1981)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 6, No. 10

(1981)

Vol. 6, No. 12

(1981)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 7, No. 1

(1981)

Vol. 7, No. 4

(1981)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 7, No. 5

(1982)

Vol. 7, No. 8

(1982)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 7, No. 9

(1982)

Vol. 7, No. 12

(1982)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 8, No. 1

(1982)

Vol. 8, No. 3

(1982)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 8, No. 4

(1982)

Vol. 8, No. 7

(1983)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 8, No. 8

(1983)

Vol. 8, No. 11

(1983)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 8, No. 12

(1983)

Dec

(1983)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 9, No. 5

(1984)

Vol. 9, No. 8

(1984)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 9, No. 9

(1984)

Vol. 9, No. 12

(1984)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 10, No. 1

(1984)

Vol. 10, No. 3

(1984)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 10, No. 4

(1984)

Vol. 10, No. 6

(1984)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 10, No. 7

(1985)

Vol. 11, No. 2

(1985)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 10, No. 10

(1985)

Vol. 11, No. 2

(1986)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 11, No. 3

(1985)

Vol. 11, No. 5

(1986)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 11, No. 6

(1986)

Vol. 11, No. 8

(1986)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 11, No. 9

(1986)

Vol. 11, No. 11

(1986)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 11, No. 12

(1986)

Vol. 12, No. 2

(1986)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 12, No. 3

(1986)

Vol. 12, No. 5

(1987)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 12, No. 6

(1987)

Vol. 12, No. 8

(1987)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 12, No. 9

(1987)

Vol. 12, No. 11

(1987)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 12, No. 12

(1987)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 13, No. 1

(1987)

Vol. 13, No. 2

(1987)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 13, No. 3

(1987)

Vol. 13, No. 4

(1988)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 13, No. 6

(1988)

Vol. 13, No. 7

(1988)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 13, No. 8

(1988)

Vol. 13, No. 9

(1988)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 13, No. 10

(1988)

Vol. 13, No. 12

(1988)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 14, No. 1

(1988)

Vol. 14, No. 3

(1988)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 14, No. 4

(1988)

Vol. 14, No. 7

(1989)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 14, No. 8

(1989)

Vol. 14, No. 9

(1989)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 14, No. 10

(1989)

Vol. 14, No. 11

(1989)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 14, No. 12

(1989)

Vol. 15, No. 1

(1989)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 15, No. 2

(1989)

Vol. 15, No. 3

(1989)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 15, No. 4

(1989)

Vol. 15, No. 5

(1990)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 15, No. 6

(1990)

Vol. 15, No. 8

(1990)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 15, No. 9

(1990)

Vol. 15, No. 11

(1990)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 15, No. 12

(1990)

Vol. 16, No. 1

(1990)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 16, No. 2

(1991)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 16, No. 3

(1990)

Vol. 16, No. 4

(1990)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 16, No. 5

(1991)

Vol. 16, No. 6

(1991)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 16, No. 7

(1991)

Vol. 18, No. 8

(1991)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 16, No. 10

(1991)

Vol. 16, No. 11

(1991)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 16, No. 12

(1991)

Vol. 17, No. 1

(1991)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 17, No. 3

(1991)

Vol. 17, No. 4

(1991)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 17, No. 2

(1992)

Vol. 18, No. 1

(1992)

Sojourner

Cambridge, MA

Vol. 18, No. 2

(1992)

Some Times, The

Boulder, CO

Vol. 1, No. 2

(1977)

So's Your Old Lady

Minneapolis, MN

No. 8

(1975)

No. 12

(1976)

So's Your Old Lady

Minneapolis, MN

No. 13

(1976)

No. 18

(1977)

So's Your Old Lady

Minneapolis, MN

No. 20

(1978)

No. 22

(1979)

Source Line

Anchorage, AK

Vol. 4, No. 2

(1978)

Vol. 4, No. 6

(1979)

Source Line

Anchorage, AK

Vol. 5, No. 1

(1979)

Vol. 6, No. 2

(1980)

Source Line

Anchorage, AK

Vol. 6, No. 3

(1980)

Vol. 7, No. 2

(1981)

Sourcieres, Les

Montreal, Quebec

No. 1

(1980)

No. 7

(1981)

Sourcieres, Les

Montreal, Quebec

No. 8

(1982)

No. 9

(1982)

Southern Feminist

Athens, GA

Vol. 4, No. 3

(1987)

Southern Oregon Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides News

Grants Pass, OR

Vol. 3, No. 1

(1985)

Vol. 4, No. 2

(1986)

Spazm

Berkeley, CA

Nov

(1969)

Spectre

Ann Arbor, MI

No. 2

(1971)

No. 6

(1972)

Spinning Off

Los Angeles, CA

Jan

(1979)

Dec

(1980)

Spiral Wimmins Land Co-operative

Monticello, KY

Winter

(1980)

Spring

(1981)

Spirited Woman

Portland, OR

No. 1

(1976)

No. 9

(1989)

Spiritual Mothering

Lyle, WA

Vol. 8, No. 2

(1988)

Spiritual Women's Times

Seattle, WA

Vol. 1, No. 1

(1987)

Vol. 2, No. 3

(1988)

Spiritual Women's Times

Seattle, WA

Vol. 2, No. 4

(1988)

Vol. 3, No. 4

(1989)

Spokeswoman, The

Chicago, CA

Vol. 1, No. 6

(1971)

Vol. 6, No. 9

(1988)

Spokeswoman, The

Chicago, CA

Vol. 6, No. 10

(1976)

Vol. 7, No. 12

(1977)

Spokeswoman, The

Chicago, CA

Vol. 8, No. 1

(1977)

Vol. 9, No. 4

(1978)

Spokeswoman, The

Chicago, CA

Vol. 9, No. 5

(1978)

Vol. 9, No. 12

(1979)

Spokeswoman, The

Chicago, CA

Vol. 9, No. 13

(1979)

Vol. 10, No. 5

(1980)

Spokeswoman, The

Chicago, CA

Vol. 10, No. 6

(1980)

Vol. 11, No. 12

(1981)

Stone House Press

Kingston, NY

(1973)

}v۸)8kMȲs=i.mM6I;%V"(ҙ,ߓn8vI$^@@5^uqLhk,0Qk8w-k8ֆk5Ύ5nր۴}}Sbi$X4knd_w44C4v;3̓ɜ˻.< -63 q7vg ڍjG(EܒyM̘'vtFR`A94H?b]=NDq-Ɯn̄E=xl'"澕 Ζ"8]cYO{вKtDI_ _mDqG#h硯x<D9=6wm[h nCNćEjҍD*/ S?S&`>"-K:t9;Y 0rX[(AaX &" 1#]hnz!V/FEŽzD6/gj={,uzgA`Qܪ& FkR%L1X>e"<v%$|IZO' QqψݪDdj~VfK4i PuaFPoCh8|Xy? 26@O*5B; 3)͊Xqx4Z;L0`Tfjqo.~8j_q~~}e?.ߝUW#efZ8Z\ o\8|e[~|L_=;c꿏ƽѻ^n~xNn9φkֽw{ۯNbqstG)BhIy5 zbmt`4'X1Bx{쎠QsAݿ B]_ d};,Von_uo}8mlE|ucǦ{1~{dbh$?>j}N\>_ HncpTe T'i>i-§ ` ;jU]ȓJRW$څ1jSI5fE5 d +  cQ\|riVCGvΪLpEm v\ύǏƠfP 8hjt.rsPw;8y~M8:@-޸mP 4wI B׾ AFsTepV MvmEaЋ*# L7gn)6;$= \q`'AdžB-!$K۫e{"Q~Q' kFt_l{m<.Ĵz7E?Q<z>C46qWlFq63"' U\Lj8m`<g&yRMF4Wv@ -P'lw6} `8ПșEO+%<߱2vOԳ] Ue+}5{RS:fH#4<hY&%MGBfҤ*BQ"~ CuP㦙*a, -h0كcA/cBɞ3`: FT$=pJ^EPD_7Tth_9W)*xV4Xi<OI8rX#)-fv?-qUVB.p(XAy!wr5ef>Bb+h\<Юv#n״&sR<*.K9ҤN a9K?Z ᄆb ihn@nզjߡ%9U'4sNܺTELA QBw^mIf1/r坬]!gX +炛.)̾A>c@$@4~YQh<=`2ZR݋h?Q2NޟAdhYC0դrk84јLX0Q_W$ (J~k ؼ>/0[ӦLt뇘&tJb@ <_-9P6_A c8&9"c5v4j 0WBiͿV=0lJ`(8k=:~[ABy^87Gӣ-?.}#0.Y:}[g4=-t?G2؊vDeN/pZҺ9H (.;b!-zugQǡy$pR{k cIzNi@·,xSyRWrIQE<; 8,5cdۅR@r;žCvt_]%0*cuG{3y0l(uf0h`[̧_&}#2ɤt<Xokfc=/lEs-TM;@e fW6_zgIe7N茱 ݸOh~R|ú9_姈13Աb1Odʐn8Wx(3tt*0 yws0$M*i"1D+e az4M 5BR'cRߙo%xj!U%M)rl2UOtY-EcuKV=û *Y.ZI [\蒽=AX.*A\\J*)1Ce* >A5d=.a񜧕ab,.d>@d3,:LS)ajL]N049)b崻)W 6UYcep)?:( ;%A>OFAu䐑pvagB}cɌbQ#)!] T' gUz;R'Xc[W}N<Έ-Ùy\T&)-W3̻Ʉ5N$MT SwOK)]0U)3erN4A}1@dZϸ]7.r?kv}?yKszqtkvZ=ٓY)cPNz2 ͒Vt?lqڙہV([)irx盒WJޛH9$RVN Z%12ANS^Z)$Y| LgK`T\=h ~G}h =ݝhC 賚o"UW^(8Kt2rA/ER/Wb1ȨIK9Vyj>WpK XN /U.q(ORh$}u*7-OWk^uvc to7\{M t]+|o\Ʊks3ў1__{ Kj_?|\ _QO/[^[4ziy6E͎m/P+.W :}ޣ5*Ɓli| ~pPĖoKj3q%HԊx`jWK{ 4%X}*{ =j,蒡5Vq}`6;ms/>#.u&={ёDK:O8`1ތ]uS?ye %}*UV-IHESwCTв6=i*n=2!`hz4)J\dCR:gNc i6}3SSd2pH1~ƩXt#o 󌽌qJ1͈Di%9Z!eiAY˘?^{9:аm:7,AS@SQ3134*UȿE٨ؗ]v_5_yo6AkUF"y,Lh9EnQZG_mArv>zw|px?ߞ yr}坏.[xAl

http://libweb.uoregon.edu/speccoll/mss/lesbianper/titleletters.html