=v6@ح)JߤoqıI&"!6I0Kڼ>>MdM66ge03v㋣'^kqݦ uH뱦ыpײAmVQjXCfMgag1%vFM#;v^0L9qMO<~Hc1mG4.jI,LX,;v"b[ o `l8, D2~~Z$@!PC_`sкv :͑mG| X }i,XdB22#Z!d6(rsbGjBll 7~r*Et; 6{~qDXvHQ/İ7 ԨcˀL`֎$"Krd:B44Hoz*sw^؏cK 1yΓ! JvrطT#h-R,-ǎG0=gax^@XsA?tކ[~; n9woW?{&Reh޿3/^ޛk_f~nwkOJ?9d!6W݋w睭[UG1 گW"iv tx|{z'x6.wɈOx5gdزl' yn?, V[mH$2WWw/^ {7{xCڀx9a"< v%$|NZO' QqψݪDdj~VfK5i Pu`FPoCh8|Pۑ!dfm-U8"j$th̀У6+bQYp(EXyۿ{pC_9|'=Lj%5EKK n+oMq5>ZƊ%cw%ꄞU BmmH*Z oc~h`bC$|yNC~./\ xG6`ɏZ1+X?VYUQڃZ>jq$ jy`ZUh׺0򸒔j2va"ڔ|AYQ6Ȋg[(.>Wu`|qЪ*w,\vaQfBmsu(/+: 9#G"f~Z$}qv?& Yz+޸߷i!0g}7  '2ϩ(d}uK9~=-cjn+& /SgC/,0̞yTXBZ(TpwƁU|{=|~s/m^u>DF4Aa\{ )w㮆n0{}Mc4p}I-1]JJ(Ύծ;c0Ɖ)81(!LZoSC \h@(LZymz*<]"-œFo@pt(% @Q~=bw\tX_i/@?d(5rCU9L:xZn@mki`x$˸*UʎTDA!jI@szVtj mdcP 1@GnJ+8)1w`$7 &:Ca1u ͝ ǡN,{"~]+nȝFJC}5/BzE-YܷYH#GhJHcpq1LַM#ABMt'U& 7MY>k#|d w>q@ MyPA5Ef:)zG S9=2enpR$0=!=Tٷׂ[)x1Q=Qi150 ̄+GQw= #f&$˔N )fu;ARaBI}λ㺄Ӟ :4nHXGqBgӪz FX _= 6V-s1<5przo(`I5qz \)ܷpCZ~&ۇU`PC?3)ia |VKp7xcaeg V.j͐Fi(6yвLTKzs)9̤IUPEnaaqAu <Nj"eM3U&?~5ZX[ H4ay\Iu>y]ң~;p#)ni!κB8505hIDRU#v, ]A`pRlyBvЖ]I/)z1ƨT0 Hi6s.u~ L$PZ߿ᾥKKpKVZKaaڨF ,LJ3@E~L )ۅ>rY#Qt^I.?qRSEW fs.kH^0NWXEU^B)@偙R闀^aȁ &]:WY&ĊrMYfYsLUKoM@/Ƈˡ:J=1hv0nēШn =fiPqxXZTrT"@#F5s U,ML\͠B^KJt豠0yS OdO0Nq#*8t%h"f *IMENU3KM9YYk}h*ISY`0OQ@fa+\]7M+*-q)g )Ԗܮ d +.\pM=i9,9 ~b'0@*5?^Y!^Tyg%"iz"JlZ= lȆCz*[1&HMccVSi1:jW L@vF$=w~ ?v@ONey[w 5w1W@<ݮS\`taA8~Es,0Hm/j39J|^["N'r{0x!@e.w=O\"(íjlY(gqx1Z 9a^hbﮦW,0;q gdPajr%璴6">p {F0-28GOj.Y*4$e|™"WJzq2~Y.f^"Kg[`y>|Z<%IJaX3ٽF@Y Ms`ņՔ0Q @ډO.:Ӧ~IA,׺(/~>KP:*rP,(/K-cI"RgU}ST埑Ch42Cu "*'µͰc^[YBα4W7 \0S}#+ku/g͓Fu¹;:8o9Iqܪ<hA'; P.TߍztG=q0Kæ[u@vkh\F*`Qsc AMm)9y&WLi Td8𬨱!K|o$N' ʓ어L3RN4sWz[ Sy.i!ZٱУ]8 "W7xȂgc^N a9MܻF8iuM!ƪP2,5b  A0klU D=[! x_prWYן-^ŷ9&rZK>Z0io[̧}#2ɤtO<Xokfc=/lEs-TM;oAe fW6_zgIe+N蜱 ܸGh~|R|÷9_&SNf@l uLX̢,Ε"+e>% ʌS"L*id.)X+\Rdve8F$LOFWJy)V4 ;-DX- %Sg7D{Μ4"Y%xTxN[ɪgx7_T5CKQ$:N*v c];&m-X.*A\\J)1Ce* u=A5d.aa,.d2@d!i0TB4"'kp{ 1pMwq l窱S0d8FNǔISc1 'lTP8γn!dc1Đ .S RT*[HzE2,Jb'#mgV L`5?d^’?}Z-ѨNJ%`r GfG ^NԂėW|(W5u?n6 uZ[>(t|*%$L\I?b(+^M Vf{]d(|bNcs\5;6 D] 5n"s$ђ3N0p| 7cG]5t k^}BI^h>ẃ*kavQkb>լk,2MOFdHʳ2~y kN:9P˱2]Cl(Y@̉xa$&Sod%. 31Ge*݉7VBy^FݨH]fDTѲˠ e̟EpՍ 惜_v#hXT6FF_Fە, ]OU#z}}Z_[sZh) lm24^ Use= Q󛮕͛nF5껨5V+caX`b/quq XWnYGj8XѢ:A{lAؖLu҆XIrt*x04bBh] sEItO! w"ROeIQd"aP^%;Syrt 0*cqVب7K7)}W. ?]9ȄI W#Eh]!3)%bvkfcugE3׻dicL`V{^[y=eju!̋csLrS8!AVyuk1A*uN* e&>G,uވL(ћ9N 8k\}^}ejl-( 8 N_ԙ>cO;c7^N !`>0~I;?'F2cT0? C =P&-CnX<+c<2Tyڷ>Rfi(cK"p{Ó=Nl]ċX0i2\AÓqc[ _MV9Γ<', ȤH9[߲禮6nu'ᮕW7Q4łR

 Northcoast Women's Center (Arcata, CA) In this issue: Head Start to open locally, displaced homemakers' job re-entry program, review of Girlsports, boycotting Nestle, announcements for Women In view photography competition and exhibition, call for women artists, report from Mountain Women Productions about events produced by, for, and about women.

 

Title

City, State

First Issue

Last Issue

Napa Valley Women's Network

Yountville, CA

Vol. 1, No. 6

(1990)

Vol. 1, No. 9

(1990)

National NOW Times

Washington, DC

Vol. 13, No. 1

(1980)

Vol. 23, No. 2

(1990)

National Women's Health Report

Washington, DC

Vol. 1, No. 1

(1984)

Natural Bridge

Lexington, KY

Nov

(1978)

Natural Lighting

San Francisco, CA

Vol. 2, No. 2

(1981)

Network News

Portland, OR

Vol. 1, No. 6

(1979)

New Directions for Women

Dover, NJ

Vol. 4, No. 4

(1975-76)

Vol. 6, No. 4

(1977-78)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 7, No. 1

(1978)

Vol. 8, No. 1

(1979)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 8, No. 2

(1979)

Vol. 9, No. 1

(1980)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 9, No. 2

(1980)

Vol. 10, No. 1

(1981)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 10, No. 2

(1984)

Vol. 10, No. 6

(1981)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 11, No. 1

(1982)

Vol. 11, No. 4

(1982)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 11, No. 5

(1982)

Vol. 12, No. 2

(1983)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 12, No. 2

(1983)

Vol. 13, No. 6

(1984)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 14, No. 1

(1985)

Vol. 16, No.6

(1987)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 17, No. 2

(1988)

Vol. 17, No. 6

(1988)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 18, No. 1

(1989)

Vol. 18, No. 4

(1989)

New Directions For Women

Dover, NJ

Vol. 18, No. 5

(1989)

New Times

Seattle, WA

Vol. 1, No. 12

(1986)

Vol. 3, No. 1

(1987)

New Woman

Boulder, CO

Vol 14, No. 10

(1984)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 1, No. 3

(1975)

Vol. 1, No. 8

(1975)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 1, No. 9

(1975)

Vol. 2, No. 4

(1976)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 2, No. 5

(1976)

Vol. 2, No. 8

(1976)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 2, No. 9

(1976)

Vol. 3, No. 4

(1977)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 3, No. 5

(1972)

Vol. 3, No. 11

(1977)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 3, No. 12

(1978)

Vol. 4, No. 6

(1978)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 4, No. 7

(1978)

Vol. 5, No. 2

(1979)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 5, No. 3

(1979)

Vol. 5, No. 9

(1979)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 5, No. 10

(1979)

Vol. 5, No. 14

(1979)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 5, No. 15

(1979)

Vol. 5, No. 21

(1979)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 4, No. 11

(1978)

Vol. 6, No. 1

(1980)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 6, No. 2

(1980)

Vol. 6, No. 9

(1980)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 6, No. 10

(1980)

Vol. 6, No. 15

(1980)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 6, No. 16-17

(1980)

Vol. 6, No. 20

(1980)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 7, No. 1

(1980)

Vol. 7, No. 3

(1980)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 7, No. 4

(1981)

Vol. 7, No. 6

(1981)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 7, No. 7

(1981)

Vol. 7, No. 8

(1981)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 7, No. 9

(1981)

Vol. 7, No. 11

(1981)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 8, No. 1

(1982)

Vol. 8, No. 5

(1982)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 8, No. 6

(1982)

Vol. 8, No. 8

(1982)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 8, No. 11

(1982)

Vol. 8, No. 2

(1983)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 9, No. 3

(1983)

Vol. 9, No. 6

(1983)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 9, No. 7

(1983)

Vol. 9, No. 9

(1983)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 10, No. 2

(1984)

Vol. 10, No. 12

(1984)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 10, No. 3

(1984)

Vol. 10, No. 5

(1984)

New Women's Times

New York, NY

Vol. 10, No. 6

(1984)

New Zealand Women's Health Network Newsletter

Tuaranga, New Zealand

No. 10

(1979)

No. 25

(1981)

New Zealand Women's Health Network Newsletter

Tuaranga, New Zealand

No. 27

(1981)

No. 36

(1983)

News Review (National Organization of Women)

Salem, OR

Vol. 3, No. 2

(1984)

Northcoast Women's Center

Arcata, CA

June

(1978)

May

(1979)

Northern California Council of the National Museum of Women in the Arts

San Francisco, CA

Vol. 1, No. 1

(1983)

Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides

Eugene, OR

Vol. 5, No. 1

(1985)

Northwest Women in Business

Corvallis, OR

Vol. 2, No. 1

(1986)

Vol. 2, No. 6

(1987)

Nourisher News

Vail, AZ

April

(1977)

Aug

(1977)

NOW (National Organization of Women)

Berkeley, CA

Vol. 3, No. 8

(1972)

NOW Acts (National Organization of Women)

Santa Monica, CA

Vol. 3, No. 4

(1970)

NOW News (National Organization of Women)

San Jose, CA

Vol. 5, No. 12

(1979)

NOW Newsletter (National Organization of Women)

Los Angeles, CA

Vol. 2, No. 2

(1970)

=v6@ح)JߤoqıI&"!6I0Kڼ>>MdM66ge03v㋣'^kqݦ uH뱦ыpײAmVQjXCfMgag1%vFM#;v^0L9qMO<~Hc1mG4.jI,LX,;v"b[ o `l8, D2~~Z$@!PC_`sкv :͑mG| X }i,XdB22#Z!d6(rsbGjBll 7~r*Et; 6{~qDXvHQ/İ7 ԨcˀL`֎$"Krd:B44Hoz*sw^؏cK 1yΓ! JvrطT#h-R,-ǎG0=gax^@XsA?tކ[~; n9woW?{&Reh޿3/^ޛk_f~nwkOJ?9d!6W݋w睭[UG1 گW"iv tx|{z'x6.wɈOx5gdزl' yn?, V[mH$2WWw/^ {7{xCڀx9a"< v%$|NZO' QqψݪDdj~VfK5i Pu`FPoCh8|Pۑ!dfm-U8"j$th̀У6+bQYp(EXyۿ{pC_9|'=Lj%5EKK n+oMq5>ZƊ%cw%ꄞU BmmH*Z oc~h`bC$|yNC~./\ xG6`ɏZ1+X?VYUQڃZ>jq$ jy`ZUh׺0򸒔j2va"ڔ|AYQ6Ȋg[(.>Wu`|qЪ*w,\vaQfBmsu(/+: 9#G"f~Z$}qv?& Yz+޸߷i!0g}7  '2ϩ(d}uK9~=-cjn+& /SgC/,0̞yTXBZ(TpwƁU|{=|~s/m^u>DF4Aa\{ )w㮆n0{}Mc4p}I-1]JJ(Ύծ;c0Ɖ)81(!LZoSC \h@(LZymz*<]"-œFo@pt(% @Q~=bw\tX_i/@?d(5rCU9L:xZn@mki`x$˸*UʎTDA!jI@szVtj mdcP 1@GnJ+8)1w`$7 &:Ca1u ͝ ǡN,{"~]+nȝFJC}5/BzE-YܷYH#GhJHcpq1LַM#ABMt'U& 7MY>k#|d w>q@ MyPA5Ef:)zG S9=2enpR$0=!=Tٷׂ[)x1Q=Qi150 ̄+GQw= #f&$˔N )fu;ARaBI}λ㺄Ӟ :4nHXGqBgӪz FX _= 6V-s1<5przo(`I5qz \)ܷpCZ~&ۇU`PC?3)ia |VKp7xcaeg V.j͐Fi(6yвLTKzs)9̤IUPEnaaqAu <Nj"eM3U&?~5ZX[ H4ay\Iu>y]ң~;p#)ni!κB8505hIDRU#v, ]A`pRlyBvЖ]I/)z1ƨT0 Hi6s.u~ L$PZ߿ᾥKKpKVZKaaڨF ,LJ3@E~L )ۅ>rY#Qt^I.?qRSEW fs.kH^0NWXEU^B)@偙R闀^aȁ &]:WY&ĊrMYfYsLUKoM@/Ƈˡ:J=1hv0nēШn =fiPqxXZTrT"@#F5s U,ML\͠B^KJt豠0yS OdO0Nq#*8t%h"f *IMENU3KM9YYk}h*ISY`0OQ@fa+\]7M+*-q)g )Ԗܮ d +.\pM=i9,9 ~b'0@*5?^Y!^Tyg%"iz"JlZ= lȆCz*[1&HMccVSi1:jW L@vF$=w~ ?v@ONey[w 5w1W@<ݮS\`taA8~Es,0Hm/j39J|^["N'r{0x!@e.w=O\"(íjlY(gqx1Z 9a^hbﮦW,0;q gdPajr%璴6">p {F0-28GOj.Y*4$e|™"WJzq2~Y.f^"Kg[`y>|Z<%IJaX3ٽF@Y Ms`ņՔ0Q @ډO.:Ӧ~IA,׺(/~>KP:*rP,(/K-cI"RgU}ST埑Ch42Cu "*'µͰc^[YBα4W7 \0S}#+ku/g͓Fu¹;:8o9Iqܪ<hA'; P.TߍztG=q0Kæ[u@vkh\F*`Qsc AMm)9y&WLi Td8𬨱!K|o$N' ʓ어L3RN4sWz[ Sy.i!ZٱУ]8 "W7xȂgc^N a9MܻF8iuM!ƪP2,5b  A0klU D=[! x_prWYן-^ŷ9&rZK>Z0io[̧}#2ɤtO<Xokfc=/lEs-TM;oAe fW6_zgIe+N蜱 ܸGh~|R|÷9_&SNf@l uLX̢,Ε"+e>% ʌS"L*id.)X+\Rdve8F$LOFWJy)V4 ;-DX- %Sg7D{Μ4"Y%xTxN[ɪgx7_T5CKQ$:N*v c];&m-X.*A\\J)1Ce* u=A5d.aa,.d2@d!i0TB4"'kp{ 1pMwq l窱S0d8FNǔISc1 'lTP8γn!dc1Đ .S RT*[HzE2,Jb'#mgV L`5?d^’?}Z-ѨNJ%`r GfG ^NԂėW|(W5u?n6 uZ[>(t|*%$L\I?b(+^M Vf{]d(|bNcs\5;6 D] 5n"s$ђ3N0p| 7cG]5t k^}BI^h>ẃ*kavQkb>լk,2MOFdHʳ2~y kN:9P˱2]Cl(Y@̉xa$&Sod%. 31Ge*݉7VBy^FݨH]fDTѲˠ e̟EpՍ 惜_v#hXT6FF_Fە, ]OU#z}}Z_[sZh) lm24^ Use= Q󛮕͛nF5껨5V+caX`b/quq XWnYGj8XѢ:A{lAؖLu҆XIrt*x04bBh] sEItO! w"ROeIQd"aP^%;Syrt 0*cqVب7K7)}W. ?]9ȄI W#Eh]!3)%bvkfcugE3׻dicL`V{^[y=eju!̋csLrS8!AVyuk1A*uN* e&>G,uވL(ћ9N 8k\}^}ejl-( 8 N_ԙ>cO;c7^N !`>0~I;?'F2cT0? C =P&-CnX<+c<2Tyڷ>Rfi(cK"p{Ó=Nl]ċX0i2\AÓqc[ _MV9Γ<', ȤH9[߲禮6nu'ᮕW7Q4łRhttp://libweb.uoregon.edu/speccoll/mss/lesbianper/titlelettern.html